Demeter 4/2013

Demeter 4 /13

 

VILJELY

Metsälän luomutila

Metsälän luomutilalle ajetaan mäkistä hiekkatietä nelisen kilometriä Myrskylästä pohjoiseen. Tie kaartelee pitkin metsäistä maastoa, kunnes se laskeutuu alas avoimelle peltoaukealle. Sen keskellä loiva mäki nousee saarekkeeksi, jolla seisoo suuria puita ja perinteinen keltainen puutalo talousrakennuksineen. Tilaa isännöivät Jukka Arponen-Morgenstern ja Verena Morgenstern. Se on siirtymässä Demeteriin. Miten Jukasta ja Verenasta tuli biodynaamisia viljelijöitä?

 

Yhteisöviljelijän vuoden kokemukset

Herttoniemen ruokaosuuskunnan pellolla kolmas kasvukausi päättyi. Viimeiset lehtikaalit sadonkorjattiin lokakuun viimeisenä päivänä. Palsternakat ja viimeiset purjot nostettiin maasta lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Sitten oli enää pelto siivottavana, muutama lohko kyntämättä ja muutama paperityö tekemättä. Tämän kauden kokonaissatomäärät piti laskea lohkokortteihin ja kylmiöön piti tehdä inventaario, jotta vielä loppuvuotena osattaisiin jakaa satoa oikea määrä. Tuohon vuoden aikaan viljelijän takki on tyhjä. Koko kausi on lähentynyt loppuaan ja kaikesta kesän kasvurytmissä tehdystä työstä pitäisi osata päästää irti. Kasvi päästää irti kasvullisista elimistään varresta ja lehdistä, antaa ne takaisin maalle humuksen muodotumisvaiheisiin. Vain siemen jää odottamaan uutta kasvukautta. Niin viljelijänkin pitäisi osata päästää irti kasvukaudesta, kerätä hedelmät mukaan ja antaa siemenen kypsyä tulevaa kasvukautta varten. Ainakin yhteisöviljelijän. Yhteisöviljelijän tulisi osata elää muuttuvassa modernissa maailmassa maan ehdoin.

 

 

YHTEISÖLLISYYS

Inclusive Farming

Inclusive farming tarkoittaa, että maatilayhteisössä tehdään työtä ihmisten kanssa, jotka kuuluvat erityisryhmiin. Erityisryhmiä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, palveluasumista tarvitsevat vammaiset henkilöt, kehitysvammaiset henkilöt, palveluasumista tarvitsevat vanhukset ja myös lapset. Vuonna 2009 tuli voimaan

YK:n vammaisten ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD). Suomi on allekirjoittanut sopimuksen ja korjaa parhaillaan omaa lainsäädäntöään vastaamaan tätä yleismaailmallista sopimusta.1 Suomessa on kolme maatilayhteisöä, jotka ovat soveltaneet näitä periaatteita jo vuosikymmeniä biodynaamisen viljelyn yhteydessä. Ne ovat myös mukana uudessa EU-projektissa, jota rahoittaa Leonardo da Vinci – Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma. Leonardo da Vinci -ohjelman kautta tuetaan projekteja, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja eurooppalaista yhteistyötä.

 

TULEVAISUUSTYÖPAJA

Matkalla merkityksellisyyteen

Työnohjauksessa ja elämänkaarivalmennuksessa tutkitaan sitä mikä on asiakkaan kysymys ja miten hän pääsee eteenpäin sen kanssa. Kysymys on syntynyt tapahtumista joita reflektoitaessa näkyviin tulee  kuvia ja tarinoita ja jotain ihmiselle merkityksellistä, mieli avautuu.

Tämän jälkeen huomio kohdistetaan siihen miltä nyt tuntuu. Tunteiden kautta mennään syvemmälle eteen piirtyneeseen kuvaan. Tunteiden huomioiminen tuo esiin ymmärtämiselle tärkeitä aavistuksia, jotka ovat olennaisen tärkeitä käsiteltäessä monen muuttujan sisältämää tietoaineistoa. Tullaan kynnykselle jolla pyritään pääsemään irti valmiista tulkinnoista ja katsomaan pinnan alle. Ihminen alkaa nähdä itsensä tapahtumien keskellä. Hän on osa tapahtumasarjaa, jota hän omalta osaltaan johtaa. Hän alkaa ymmärtää omia tekojaan ja muiden tekemisiä. Myös sitä millä tavalla hän tekee asioita. Piilossa pinnan alla ollut alkaa tulla näkyviin. Juuri tuo näkymätön on kaikkein kiinnostavinta, tärkeintä. Syntyy oivalluksia, jotka avaavat tahtotilaa.

 

KEMIA

Kalkki- erottumisen elementti II

Edellisessä numerossa (Demeter 3/2013) kalsiumia tarkasteltiin fyysisenä aineena.

Opimme tuntemaan sen yhdisteitä elottomassa luonnossa. Nyt siirrytään alueelle, jolla kalsiumin merkitys tulee kaikkein selvimmin näkyviin. Kysymyksessä ovat sen vaikutukset elävissä olennoissa.

 

LANNANHOITO

Lantakompostin teko ja viranomaisluvat

Lantakompostin tekoon on liittynyt epävarmuutta patterointisäännösten muuttuessa 2000-luvulla. Monesti vallitsee käsitys, ettei enää saa rakentaa lantakompostia pellon reunaan. Myös toiminnan luvanvaraisuuteen liittyy väärinkäsityksiä. Artikkelissa käydään läpi, miten nitraattiasetus vaikuttaa kompostin rakentamiseen, mitä saa ja pitää tehdä, ja miksi patterointiohjeita ei pidä lukea kompostointiohjeina.

 

Preparaattikurssilla

Lokakuun alussa pidettiin Tapolan kyläyhteisössä preparaattikurssi. Se oli pääasiassa suunnattu Pohjolan Camphill-yhteisöjen viljelijöille, jotta biodynaaminen viljely niissä vahvistuisi, ja siksi englanninkielinen.  Osanottajia olikin Norjasta, Latviasta sekä Virosta. Kurjen tilalta saapui vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka olivat useista eri maista. Paikalla oli myös henkilöitä biodynaamisesta yhdistyksestä sekä tietysti Tapolan kyläläisiä. Kouluttajina toimivat Wiebe Soepboer Latviasta sekä Tapolasta Jani Schulz, Ludvig Kraus, Vincent de Bruijn ja Markus Hess. Ohjelmassa oli luentoja, eurytmiaa sekä käytännön työtä työryhmissä. Ruokahuollosta vastasivat ansiokkaasti talojen emännät. Kurssi oli kaikin tavoin hienosti valmisteltu kuten Tapolassa aina.

 

KOTIELÄIMET

Kasvilääkinnästä tukea eläinten hyvinvointiin

Kun seuraamme lampaita laitumella, huomaamme, että ”suoheinä” maistuu paremmin kuin timotei ja kausittain pihkaiset puut maistuvat paremmin kuin mikään muu. Huomaamme myös, että ripulia esiintyy vähemmän luonnonlaitumella. Syy sairauksiin löytyykin usein yksipuolisesta ruokinnasta. Siihen kun saamme pienenkin muutoksen, niin tilanne voi parantua huomattavasti. Perusasiat on pidettävä kuitenkin aina kunnossa kuten valkuaisen, energian, vitamiinien ja kivennäisten riittävä saanti.

 

IHMISET

Annelies Schöneck 1920–2013

Ravintokirjoistaan tunnettu Annelies Schöneck kuoli huhtikuussa pitkän elämäntyön tehneenä.

 

AJASSA

Terveiset toimistolta

Demeter-lehdelle uusi toimituskunta

Muijaniityn puutarhatuotteet saivat arvostusta

Kerettiläinen Galileo Galilei

Kategoriat: Demeter-lehti
Kommentoi | Kommentit pois päältä artikkelissa Demeter 4/2013 9.12.2013

Kommentointi poissa käytöstä.