Lisää laatua luomuun

Tavoitteena tehokas tuotanto

Lisää laatua luomuun -hankkeen tavoitteena on kehittää keinoja tuotannon monipuolistamiseksi ja ravinnekierron parantamiseksi suomalaisilla luomu- ja biodynaamisilla maatiloilla. Hankkeen taustalla on Biodynaaminen yhdistys ja hanke on yksi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamista Laatuketju-hankkeista, joilla pyritään kehittämään elintarvikeketjua ja toteuttamaan hallituksen luomualan kehittämisohjelmaa. Hankkeen toteuttajana toimii Suomen Luomuneuvontakeskus (ent. MAAhal-viestintä)

Suomessa tilojen kehittäminen on jo pitkään tarkoittanut keskittymistä ainoastaan johonkin tuotantomuotoon. Suomesta ei löydy toimintamalleja isoille monipuolisille maatiloille, jonka vuoksi monipuolisen maatilan hallinta koetaan usein haastavaksi ja monipuolisen tilan hyötyjä ei välttämättä tiedetä. Hankkeen taustalla on tarve hankkia ja jakaa tietoa siitä, miten luomutilan toimintoja voi kehittää ja toimintaa tehostaa muulla tavoin kuin yksipuolistamalla tuotantoa.

Hankkeen aikana pyritään sopeuttamaan muualla hyväksi havaittuja toimintamalleja Suomen olosuhteisiin. Hankkeessa paneudutaan monipuolisen maatilan ja ravinnekierron haasteisiin ja pyritään löytämään yhdessä asiantuntijoiden ja tuottajien kanssa uusia toimivia työtapoja. Hankkeen asiantuntijat ovat ulkomaisia neuvojia ja tuottajia, joilla on kokemusta monipuolisista tiloista ja niiden hallinnasta. Hankkeen yhteydessä järjestetään kaksi seminaarikiertuetta, joissa hankkeen tärkein kohderyhmä, eli tuottajat, pääsevät itse pohtimaan oman tilansa kehittämistä. Asiantuntijoiden antamat tiedot ja kokemukset toimivat ikään kuin työkaluina oman tilan kehittämisessä. Hankkeen myötä järjestetään myös opintomatka Pohjois-Saksaan, jossa päästään tutustumaan isoihin ja monipuolisiin tiloihin käytännössä.

Hankkeen työpajaseminaarikiertue ja tuottajamatkat ovat kaikille avoimia. Hanke tuottaa syventävää tietoa luomuviljelystä ja tilan kehittämisestä.

Kategoriat: Artikkelit
Kommentoi | Kommentit pois päältä artikkelissa Lisää laatua luomuun 10.9.2013

Kommentointi poissa käytöstä.